JUŽNOAMERIČKI MOLJAC RAJČICE

Južnoamerički moljac rajčice porijeklom je iz Južne Amerike, gdje se zadnjih 30 godina smatra ekonomski najznačajnijim štetnikom rajčice. Zbog svog porijekla domaći naziv je južnoamerički moljac rajčice, premda se ponegdje koristi lisni miner rajčice kao rezultat prijevoda engleskog naziva (Tomato leaf miner ).

S obzirom da se radi o vrlo opasnom štetniku, moramo upozoriti na njegovo brzo širenje i moguću pojavu u čitavoj zemlji i upoznati proizvođače s ovim ozbiljnim problemom koji prijeti proizvodnji rajčice, prvenstveno u zaštićenim prostorima, ali i na otvorenom. Osim rajčice ovaj štetnik u manjoj mjeri može pričiniti štete na patlidžanu i krumpiru.

Južnoamerički moljac prve štete čini na lišću praveći „mine“ nepravilna oblika. Kod jakog napada brojnost mina na lišću može biti takva da se lišće potpuno osuši, čime se posredno utječe na prinos. Ekonomski najznačajnije štete ipak čini na plodovima koje napada u ranoj fazi razvoja. Gusjenice se ubušuju u plod praveći nepravilne hodnike koji se nalaze u površinskom sloju. U jednom plodu može biti više gusjenica. U zaštićenim prostorima Tuta absoluta tijekom jedne godine razvije 8-12 generacija (na otvorenom 4-5). Ženke su izuzetno plodne i mogu položiti 40 – 260 jaja. Potencijal umnažanja ovog štetnika je vrlo velik, a ličinke ne prelaze u mirovanje ili dijapauzu sve dok imaju na raspolaganju dovoljno hrane. O kakvom štetniku rajčice se radi, dovoljno govori podatak da se u nekim zemljama ovaj štetnik ne može zaustaviti bez 20-30 prskanja tijekom vegetacije.

Leptiri su aktivni i kopuliraju u sumrak ili jutro, a tijekom dana se skrivaju među lišćem. Nakon kopulacije ženke odlažu mala, cilindrična, kremasto-bijela, jaja veličine svega 0,35 mm. Jaja najčešće polažu u vrh biljke na prozračnoj strani lišća ili na peteljkama cvjetova, plodova i stabljiku. Jedna ženka odloži 40 – 260 jaja. Embrionalni razvoj traje 4-10 dana, a nakon izlaska iz jaja ličinke se ubušuju u list, plod ili stabljiku. Ličinke (gusjenice) prolaze kroz 4 stadija razvoja. Razvoj ličinki traje 12-36 dana, a ovisno o uvjetima, preobražavaju se u leptire kroz stadij kukuljice koja obitava u tlu (rijetko na listu ili plodu). U zaštićenim prostorima prezime u stadiju jaja, kukuljice ili kao leptir. Razvoj jedne generacije uvelike zavisi o temperaturi (pri 27,1ºC razvoj traje 23.4 dana, a pri temperaturi 14ºC razvoj je značajno sporiji i traje 76.3 dana). Osim na rajčici štete pričinjava i na patlidžanu.